TIBBİ DÖKÜÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

TIBBİ DÖKÜÜMANTASYON VE SEKRETERLİK

Sağlık kurum ve kuruluşlarının, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında ihtiyaç duyduğu insan gücü olan tıbbi sekreterlik hizmetlerini sağlıyoruz.

tıbbi terminoloji, hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanları ile etkili iletişim kurabilme, protokol kuralları, işe motive olma, stresten uzak durma, dosyalama ve arşivleme teknikleri, ICD-10 sistemini kullanarak kodlama yapabilme, raporlama, resmi yazışmaların yapılması vb. konular hakkında çalışan istihdamı sağlıyoruz.

Personellerimiz sağlık kurum ve kuruluşlarının klinik, poliklinik, laboratuar, ameliyathane, acil servis gibi tıbbi birimleri ile sağlık kurulu, hasta kabul, dosyalama ve arşiv gibi idari birimlerinde görev yapmaktadırlar. Sağlık hizmetlerinde yaşanan değişime paralel olarak, özel ve kamuya ait sağlık kurum ve kuruşlarında tıbbi sekreterlere duyulan ihtiyaç giderek artmakta ve iş imkânları çoğalmaktadır.