ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ

ENTEGRE TESİS YÖNETİMİ HİZMETLERİ

 

BERAY GRUP, ülkemizde sınırlı sayıda şirket tarafından sunulan Entegre Tesis Çözümleri Tesis Yönetimi hizmetini yeniden tarif etmeyi ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir.

Sunduğu Entegre Tesis Yönetimi (yönetim – bütçe takip – kiralama – temizlik – güvenlik – teknik bakım – bahçe bakım – ofis destek vb.) hizmetleriyle, yönetimlerin maliyetlerini düşürmek ve daha iyi ortamlar yaratmak amacıyla ihtiyaçlara dönük çalışmalar yürüten BERAY GRUP, tesislerin tüm ihtiyaçlarını bir arada veya ayrı bir biçimde çözmektedir.

BERAY GRUP, hizmet içi eğitim, yüksek denetim mekanizması ve personel seçiminde gösterdiği titizlikle hizmet kalitesini mükemmellik seviyesine ulaştırmayı hedeflemektedir.

 

BERAY GRUP Entegre Tesis Yönetimi;  yönetsel organizasyonların kurulması, organizasyon içindeki görev tanımlarının yapılması, işletme adına bütçelerin ve yönetim plânlarının hazırlanması, uygulanması, teknik işletim, bakım, onarım, tadilat ve arızaların giderilmesi, işletme demirbaşları ile ekipmanlarının periyodik takip ve kontrolleri, temizlik hizmetlerinin verilmesi, personel yemeği hizmetlerinin verilmesi, elektronik veya fiziki güvenlik sistemlerinin kurulması ve işletilmesi,  güvenlik risk analizlerinin yapılması ve acil eylem, sivil savunma plânlarının hazırlanması, peyzaj hizmetleri altında çevre ve ofis içi bitki düzenlemelerinin ve bakımlarının yapılması veya desteklenmesi hizmetlerini sağlanmaktadır.

BERAY GRUP, kalite ve profesyonelliğini artırmak isteyen işletmelere, kurum ve varlıklarının yönetimi ile ilgili maliyetleri düşürmek ve bunlara bağlı sorunları ortadan kaldırmak adına, uzman ekiplerden oluşan kadrolarıyla destek vermektedir.

Yönetimlerin tesislerini ve demirbaşlarını verimle işletebilmesi, doğru yöntemlerle yönetebilmesini sağlayan bu hizmetler, işletmelerin zamandan tasarruf etmelerine, ekonomik olarak kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanmalarına olanak sağlamaktadır.

 

Hizmet ihtiyaçlarını tespit eden,

Teknolojik gelişmeleri yakından izleyen,

İhtiyaçlara göre uygun bütçelerle, esnek uygulamalar ve rasyonel istihdam modelleri oluşturan,

Organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını plânlayıp uygulayan,

Tesis yönetimi ile ilgili uluslararası ve ulusal yasa, yönetmelik standart yaptırımları (teknik bakım standartlarını, temizlik standartlarını, iş yeri ve işçi güvenliği ile ilgili normları, acil eylem planlarını, kat mülkiyeti uygulamalarını aidat toplama vb.) iyi bilen,

Uzman kadrolar kullanan ve kaliteli, nitelikli takipçi hizmetler sunan bir yönetim sürecidir.