GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ

GENEL TEMİZLİK HİZMETLERİ

Genel Temizlik Hizmetleri;

Sektördeki tecrübemiz ile dış çevre ve iç mekanlarda temizlik ve hijyen hizmetlerini uluslararası standartlarda sağlıyoruz. Yeşil temizlik anlayışını benimsemiş bir firma olarak, çalışanlarımıza da sağlıklı malzemeler kullanmak ve çevreye duyarlı ürünlerle çalışmak konusunda eğitimler veriyor ve çalıştığımız alanları temizlerken çevreyi kirletmeyi tercih etmeyerek iş ortaklarımıza da bu konuyla ilgili bilgi ve öneriler sunuyoruz.

 

Beray Grup olarak, hizmet verdiğimiz alanlarda konforlu bir ortam yaratılması ve bu ortamın da sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu nedenle temizlik, hijyen, fiziksel çevre düzenlemesi ve bu alanda çalışan personelin yönetimini kapsayan Temizlik Birimi olarak; kurumlarda çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık, moral ve güvenlikleri için hijyenik, düzenli, güvenli ve estetik görünümlü bir çevre oluşturmak amacını taşıyoruz.

Temizlik Prensiplerimiz;

 1. Temizlik hizmetleri personelinin seçimi, yönetimi, eğitimi, kontrolü ve iş verimliklerini artıracak etkin süreçlerin saptanması,
 2. Düzenli, planlı bir temizlik programının hazırlanması, uygulanması ve kontrolü, uygun temizlik malzemelerinin ve araçlarının seçimi ve etkin kullanımının sağlanması, iş gücü, zamandan tasarruf sağlayacak iş yöntemlerinin geliştirilip uygulanması,
 3. Bakteriyolojik, osmolojik (koku), entomolojik (haşere) ve kimyasal temizliği sağlayarak sağlıklı bir çevre oluşturmak,
 4. Kurumlardaki her alanın kullanım amacına uygun olarak düzenlenmesi, eşya ve mobilyaların temizliği, bakımı, kullanımı,
 5. Uygun aydınlatma, ısıtma ve havalandırma için çalışmalar yapmak,
 6. Kurumlarda kazalardan korunmak için gerekli önlemleri almak.

Hizmetlerimiz;

 1. İç Mekân Temizlikleri,
 2. Dış Mekân Temizlikleri,
 3. Yüksek Dış Cephe ve Cam Temizliği,
 4. İnşaat Sonu Temizliği,
 5. Zemin Bakımı (Sert ve Yumuşak) ve Cila Hizmeti,
 6. Endüstriyel Alanların Temizliği,
 7. Bilgi İşlem Merkezlerinin Temizliği,
 8. Laboratuvar ve Araştırma Merkezleri Temizliği,
 9. Üretim –  Fabrika Alanları Temizliği,
 10. Eğitim Kurumları Temizliği,
 11. Şehir Hastaneleri Temizlik Hizmetleri,
 12. AVM Temizlik Hizmetleri,
 13. Şantiye Kam Alanı Hizmetleri.

Atık Yönetimi;

Beray Grup olarak, atık yönetimi yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış çözüm önerileri ile tüm iş ortaklarımıza, hızlı ve etkin olarak atık yönetimi hizmeti sunuyoruz. Çıkan atıkların tek elden yönetimini sağlarken aynı zamanda iş ortaklarının uzmanlık gerektiren bu alanda risk almasına ve zaman kaybetmesine engel oluyoruz.

Çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip olunarak yönetilmesi gereken bu hizmette Beray Grup olarak; farklı türdeki atıkların kaynağında/üretildikleri yerde diğer atıklarla karıştırılmaksızın, sınıflandırılarak ayrı olarak toplanması ve taşınması esastır.

Bu süreçte; evsel nitelikli atıklar, ambalaj atıkları, hafriyat toprağı ve inşaat ve yıkıntı atıkları, tıbbi atıklar vb. atıkların, kaynağında azaltılması, özelliğine ve türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması, geçici depolanması, taşınması, ara depolanması,  kontrolü ve denetimi faaliyetlerini kapsayan atık yönetimi hizmetlerinde çevre ve insanlar için risk yaratmayacak, koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek yöntem ve işlemler uyguluyoruz