İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

 • Personel Görevlendirme:
 • A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi
 • İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi
 • İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti
 • Risk Değerlendirmesi
 • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
 • İSG Kurulunun Oluşturulması
 • İşletme İçin Gerekli Olan Dokümanların Hazırlanması
 • Yöneticilere ve Çalışanlara Eğitim Verilmesi
 • Tatbikatların Yaptırılması ve Raporlanması
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Ölçümlerin Yapılması, Raporlandırılması,
 • Periyodik Denetim Planlarının Yapılması, Uygulanması ve Raporlanması
 • Periyodik Kontrollerin Yapılması

Kullanıcı: Digital Ocean